image
Bagi memastikan penyampaian dan perkhidmatan yang berkesan, USTM telah menyediakan satu Sistem Bantuan ICT bagi kegunaan kakitangan POLIMAS. Pengguna boleh mengemukakan aduan atau permohonan secara atas talian kepada USTM. Penggunaan e-mel rasmi diperlukan dalam membuat aduan. Setiap aduan dan permohonan akan dibekalkan dengan Nombor Aduan yang unik bagi memastikan pengadu dapat menyemak kembali status aduan atau permohonan yang telah dibuat. Sila simpan Nombor Aduan untuk keperluan semakan semula aduan atau permohonan yang telah dikemukakan. Sila rujuk Tatacara Penggunaan Sistem Bantuan ICT   untuk bantuan.
  • Maklum balas aduan adalah dalam tempoh dua (2) hari bekerja;
  • Tindakan diagnosis kerosakan adalah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja; 
  • Pembaikan terus kerosakan adalah dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja yang tidak melibatkan penggantian dan naiktaraf; dan
  • Pembaikan kerosakan yang melibatkan penggantian dan naiktaraf adalah dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja bermula selepas selesai urusan perolehan sekiranya berkaitan.

Membuka Aduan Baru


Sila berikan maklumat dengan terperinci agar USTM dapat membantu menyelesaikan aduan anda.

Semak Aduan


Anda boleh menyemak semula maklum balas aduan di sini. USTM juga menyediakan arkib bagi kemudahan anda menyemak semula aduan yang telah diselesai.

Please Wait!

Please wait... it will take a second!