image
  • Maklum balas aduan adalah dalam tempoh dua (2) hari bekerja;
  • Tindakan diagnosis kerosakan adalah dalam tempoh tiga (3) hari bekerja;
  • Pembaikan terus kerosakan adalah dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja yang tidak melibatkan penggantian dan naiktaraf; dan
  • Pembaikan kerosakan yang melibatkan penggantian dan naiktaraf adalah dalam tempoh dua puluh (20) hari bekerja bermula selepas selesai urusan perolehan sekiranya berkaitan.